Midt-Gudbrandsdal Ride & Kjøreklubb

Om oss

Frya Hestesportsenter

Midt-Gudbrandsdal Ride- og kjøreklubb er tilknyttet Norges Rytterforbund, og har egen ridehall, stall og utebane på Frya i Gudbrandsdalen. Flommen i august 2023 gjorde store skader på anlegget, og kiosk, toaletter og oppstalling er ute av drift. Ekstarordinært årsmøte mai 2024 vedtok å undersøke mulighetene for flytting av hallen for å unngå flomskader i fremtiden. Ønsker du å bidra i dette arbeidet, ta kontakt med styret. 

Les mer

Siste nytt

Utedo på Frya

For å bøte på manglende toalett fasiliteter etter flommen, er det satt opp en utedo. Denne må tømmes manuelt, og det er derfor ønskelig at den kun blir brukt i ytterste nødssituasjon.

Årsmøtet 2023

Årsmøtet ble avhold i kantina på Sør-Fron kommunehus fredag den 8.mars 2024.

Vinner av fremskrittspokalen ble Kornelie Hansen Møller

Årsmøtedokumenter ligger i SPOND

Ekstraordinært årsmøte

På grunn av saker som ikke ble godkjent på årsmøtet, ble det avholdt ekstraordinært årsmøte den 26.4. Dokumenter ligger på Spond

Få med deg info fra klubben i

SPOND

MGRK benytter appen SPOND til å dele informasjon og påmelding til aktiviteter til medlemmene. Du må være medlem av klubben for å være med i Spond. 

https://group.spond.com/EURKW

Aktiviteter

Det vil foregå kurs på Frya 

 

Stevner

Dressurstevne 25.5.24

Oppstalling

Det er for øyeblikket ikke mulighet for oppstalling på Frya .