Ridehallen

Planleggingen av Hestesportshallen på Frya ble første gang satt i gang ca 1980. Arbeidet ble gjenopptatt i 2003, og hallen ble ferdigstilt i mai 2007. Banen i hallen er på 20 x 60m. I tillegg kommer dommerbu, varmerom og tribune, vi har 2 toaletter, hvorav det ene er egnet for rullestolbrukere.


Pr. mars 2024 er hallen fortsatt preget av flommen, og kun ridehallen er i bruk. Det er ikke innendørs toalett fasiliteter, og kiosk/kafe er ute av drift, men vi har fått en utedo.


Hallregler

Regler for bruk av hallen:

 1. Reservering av hallen gjennom hallkalenderen SKAL benyttes. Den som har reservert har fortrinnsrett.
 2. Det skal være max 8 hester i hallen på en gang.
 3. Porten og døren til tribunen skal være låst, den som forlater området sist har ansvar for dette.
 4. Alle har ansvar for å fjerne møkk etter egen hest, i hallen, stallen og uteområdet. Trillebår står i hallen og tømmes dersom den er fullt.
 5. Det er ikke tillatt å kjøre med hestehenger o.l. inne i hallen pga dekke og skader på port.
 6. De som skal benytte seg av hest og vogn, må reservere hallen.
 7. Hester skal ikke slippes løse i hallen. Ved spesielle behov (f.eks hest under restitusjon) kan man avtale med styret post@mgrk.com.
 8. Alle som benytter seg av hallen må være kjent med skikk og bruk, samt sikkerhetsregler. Se lenger ned på denne siden.
 9. Ulykke eller uhell med personskade, skade på hest eller skade på inventar/materiell i hallen, skal alltid rapporteres til MGRK v/Hilde Vedvik Guttu tlf 990 29 616
 10. Si tydelig i fra at du kommer inn i hallen.
 11. Ridning i skritt og leiing av hest foregår innenfor firkantsporet.
 12. Av og påstigning og holdt utføres på midtlinja ikke på sporet.
 13. Ryttere på firkantsporet har "forkjørsrett". Hold til høyre ved møte.
 14. Ved flere en 4 ryttere rides det på samme hånd, eldste rytter gir beskjed om å bytte hånd jevnlig
 15. Rytteren på storvolten skal vike for ryttere på firkantsporet.
 16. Bruk av bommer kan kun foregå hvis alle ryttere i hallen samtykker.
 17. En ansvarlig person over 18 år må være tilstede ved all hopping.
 18. Alt hindermateriell må ryddes på plass etter bruk.
 19. All møkk samles i trillebåra som står i hallen.
 20. Longering er kun tillatt når du har reservert og er alene på en halvdel, og kun etter de andre rytternes samtykke på andre halvdel.
 21. Roping og "kjefting" skal ikke forekomme, ei heller håndheving av pisk, eller stygg sporebruk.

Ved brudd på reglementet kan styret ilegge skriftlig advarsel og eventuelt sanksjoner som inndragning av hallkort eller bortvisning.

Dersom du har noen spørsmål angående hallen, kontakt styret på post@mgrk.com

Sikkerhetsveiledning for bruk av MGRKs ridehall

 • Alle ryttere må bruke sikkerhetshjelm av godkjent type.
 • Fottøy kan være ridestøvler, jodpurssko, eller gummistøvler med hæl.
 • Sikkerhetsvest anbefales ved hopping og er påbudt for alle ryttere t.o.m. det året de fyller 16 år.
 • Barn under 12 år som rir, skal alltid være under oppsyn av voksne.
 • Hestens utstyr må være i sikkerhetsmessig forsvarlig stand.
 • Hensynet til hestens velferd skal alltid komme først (se KR §114, Norges Rytterforbund).

Oppdatert i styret 16.4.2023