Hallkort

Alle som skal bruke hallen – uavhengig av type hallkort du har må bruke reservering i hallkalenderen (du oppretter bruker og booker selv tid i hallen). Den som har booket i hallkalenderen har fortrinnsrett. Ved kjøp av hallkort får du koden til låsen utenfor porten. Nøkkel/kode er kun til eget bruk, og kan ikke lånes ut til andre. Fôrryttere o.l. må ha eget hallkort. Hallkort gjelder per rytter
Organiserte treninger - gå hit 

Alle som bruker hallen har ansvar for å sette seg inn i reglene ved bruk av hallen. Ved brudd på reglene kan styret inndra hallkortet. Ønsker du å reservere hallen for et større arrangement eller trening hvor ikke hallen kan brukes av andre (sprang, programtrening, kjøring), se reservering av Frya Hestesportsenter.

Bestille hallkort

Betal leieprisen inn på konto 2095 54 02457 eller vipps #89315, merk betalingen med "hallkort" og navn på den/de som skal ha hallkortet (oppgi alle navn ved familiekort).

Årskortet varer fra 01. august og ett år frem i tid, uavhengig av når det ble betalt inn.

Månedskortet varer fra den 1. dag til den siste dag hver måned uavhengig av når det ble betalt inn.

Priser

Priser for medlemmer MGRK

Årskort

1550 NOK

Årskort famile

Må bo i samme husstand

1500 NOK

Månedskort

450 NOK

Drop-in egentrening

150 NOK

Organisert trening

70 NOK

Priser for ikke-medlemmer

Årskort

2500 NOK

Årskort familie

.

Ikke tilgjengelig

Månedskort

650 NOK

Drop-in egentrening

250 NOK

Organisert trening

130 NOK