Klubbens historie

Rideklubbtreff

08.11.1975

Det møtte ca 30 av rideklubbens medlemmer på treffet som ble holdt over en helg. Av aktiviteter bør nevnes: tur et stykke opp i fjellet, rebusløp i mørket med lov til å brenne av 1 fyrstikk pr. post, og så en alle tiders kjøretur med to hester - Rasmus, og en som var lånt på bygda. Lørdag kveld var det medlemsmøte for alle som deltok på treffet....

Søndag den 29. juni 1975 kl 10.00 konstituerte styret i den nye klubben seg på Slangen Seter:
Formann: Ellen Løchen
Nestformann: Roy Syvertsen
Sekretær: Eva Michaelsen
Kasserer: Kari Rolstad
Styremedlem: Nils Ketil Andresen

Utenom konstitueringen, hadde styret to saker; 1 ) Formann skal besvare brev til Rytterforbundet angående navnevalg av klubben, og...

Årsmøte på Slangen seter. Det er 14 stk tilstede på klubbens første årsmøte, og starter med en orientering om klubbens opprettelse av Ellen Løchen; Klubben er ment som et tilbud til folk i distriktet, til gamle elever ved Peer Gynt Rideskole og folk som ikke er tilknyttet andre rideklubber. Det er stor rideinteresse i Gudbrandsdalen, så det er håp...