Det første årsmøtet

27.06.1975

Årsmøte på Slangen seter. Det er 14 stk tilstede på klubbens første årsmøte, og starter med en orientering om klubbens opprettelse av Ellen Løchen; Klubben er ment som et tilbud til folk i distriktet, til gamle elever ved Peer Gynt Rideskole og folk som ikke er tilknyttet andre rideklubber. Det er stor rideinteresse i Gudbrandsdalen, så det er håp om å få mange medlemmer fra distriktet.. Klubben har fått avslag på søknad om å bruke navnet Peer Gynt Rideklubb, da Rytterforbundet mener det lett kan forveksles med Peer Gynt Rideskole.. Etter diskusjon om andre navn , ble navnet "Slangen Rideklubb" enstemmig vedtatt som eneste alternativ. Protesten fra Rytterforbundet blir ikke helt tatt på alvor, så man velger å holde på Peer Gynt Rideklubb hvis det er mulig. 

Foreløpig kasserer Anita Stebergløkken orienterte om klubbens økonomi, og hun fremsatte forslag om å sette medlemskontingenten til kr 15,- for junior og 30,- for senior. Det kom motforslag på kr 20,- for junior og 35,- for senior som ble enstemmig vedtatt. Klubben har en startkapital på 200,-

Det var 9 kandidater til styret, og etter avstemming med lapper der man skrev fem av kandidatene ble det de med flest stemmer som ble valgt til styret;
Formann: Ellen Løchen
Nestformann: Roy Syvertsen
Sekretær: Eva Michaelsen
Kasserer: Kari Rolstad
Styremedlem: Nils Ketil Andresen

Allerede tre dager etterpå, den 29.6 ble første styremøte avholdt.