Treninger

Når ridehallen brukes til organisert trening i klubbens regi eller i samarbeid med andre klubber skal trener eller den som er ansvarlig for organiseringen sørge for at hall-leie blir innbetalt. Navneliste sendes klubben via skjema