Stallen

Pr. mars 2024 er alle staller ute av drift pga flommenFrya Hestesportsenter ligger i Ringebu kommune i Gudbrandsdalen og tilbyr nå ledige stallplasser for aktive og ansvarsfulle hesteeiere. Stallen eies og driftes av Midt-Gudbrandsdal Ride- og Kjøreklubb.

Stallen:
Stallen har ti bokser på 3 x 3 meter. Det er to salrom tilknyttet stallen. Stallen ligger vegg-i-vegg med ridehallen.

I tillegg finnes en kursstall med noen disponible plasser til kurs- og stevnebruk.

Paddocker:
Det er mulighet for å disponere noen enkeltpaddocker, men det er ønskelig at hestene kan dele paddock med en eller flere.

Dugnad:
Det er lagt opp til dugnadsstall, det vil si at hver oppstallør har ansvaret for sin dag med innslipp og fôringer (ca en dag hver uke, eller en dag annenhver uke), samt at helger fordeles.

Pris:
Vi tilbyr boksplass, flis, strøm og vann, samt tilgang til fasiliteter på området (uteanlegg, hinder- og kjøreutstyr) til 1300,- pr måned. Fôr og hallkort kommer i tillegg. Det blir skrevet kontrakt ved langtidsleie. Medlemskap kreves.

Ridehall:
Vegg-i-vegg med stallen ligger en ridehall på 20 x 60 meter med speil og grusbunn. Her finnes klubbrom, kiosk og toaletter.

Uteanlegg:
Ute finnes to ridebaner, 20 x 60 meter og 50 x 80 meter, samt en travbane.

Ridestier:
Det er fine turområder i nærheter av hestesportsenteret.

Korttidsleie:
Leie settes inn på kontonummer 2095 54 02457 eller vipps #554064.

Fyll ut søknad om stallplass og gjør deg kjent med stallreglene

Ved interesse eller spørsmål, kontakt styret post@mgrk.com