Rideklubbtreff

08.11.1975

Det møtte ca 30 av rideklubbens medlemmer på treffet som ble holdt over en helg. Av aktiviteter bør nevnes: tur et stykke opp i fjellet, rebusløp i mørket med lov til å brenne av 1 fyrstikk pr. post, og så en alle tiders kjøretur med to hester - Rasmus, og en som var lånt på bygda. Lørdag kveld var det medlemsmøte for alle som deltok på treffet.
Det var informasjon fra formann om klubben og hvordan den kan fungere, hva hensikten med å stå i en rideklubb kan være - som å arrangere klubbkonkurranser, arrangere kvelder der man ser film eller noen forteller om hest. For medlemmene på Vinstra ville Bernt-Håkon stille seg til disposisjon som instruktør, og alle som var til stede syntes forslaget om å leie hester som stod på Slangen ville være det beste.
Navnestriden med Rytterforbundet var ennå ikke avgjort, og Ellen skulle fortsette å jobbe med det.