Det første styremøtet

29.06.1975

Søndag den 29. juni 1975 kl 10.00 konstituerte styret i den nye klubben seg på Slangen Seter:
Formann: Ellen Løchen
Nestformann: Roy Syvertsen
Sekretær: Eva Michaelsen
Kasserer: Kari Rolstad
Styremedlem: Nils Ketil Andresen

Utenom konstitueringen, hadde styret to saker; 1 ) Formann skal besvare brev til Rytterforbundet angående navnevalg av klubben, og 2) klubbens arbeidsoppgaver, som først og fremst var medlemstegning - noe de skulle fortsette med utover sommeren og ellers vente med konkrete oppgaver til utpå høsten.